About Me

Chúng tôi đi du lịch Sài Gòn, ghi chép ký sự về Sài Gòn nên gọi là Sài Gòn Du Ký là lý do đó, xin được trình bày cùng quí cô bác. Mỗi ngày cố gắng sẽ ra đều đặng Video trên kênh để phục vụ quí bà con cô bác.

sai-gon-du-ky-donate

Chúng tôi rất cần sự ủng hộ của quí vị bằng cách có thể tài trợ chút ít kinh phí để duy trì Website và xăng cộ, điện nước, mì gói cầm hơi để đi quay video phục vụ tốt hơn. Trân trọng.